สมัครสมาชิก   log in   ลืมรหัส   เพิ่มภาพ/วิดิโอ   เล่าเรื่องเที่ยว   แนะนำที่กินที่เที่ยว

ไปหน้าเว็บ www.agoda.com
Google

orther WeB
www.gotwodays.com
วิธีการเพิ่มเรื่องเล่าการเดินทาง
วิธีการเพิ่มที่กิน/ที่เที่ยว/เทศกาล
วิธีการเพิ่มภาพในเนื้อหา


ขอบคุณอีกครั้งที่ชื่นชอบเว็บของเรา...
ใกล้ไกลไปเที่ยวกัน 2 วัน 1 คืน


เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวง เชียงราย
   เปิดอ่านแล้ว 3,047 ครั้ง


 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าริน
ชมสวนผลไม้เมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนผัก-สมุนไพรเมืองหนาว
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยนํ้าริน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เรียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง น้ำตกเมืองน้อย น้ำตกห้วยม่วง โป่งน้ำร้อนแม่ขะจาน 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ชมแปลงสาธิตพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาว และแปลงไม้ดอกไม้ประดับ
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยโป่ง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เรียงป่าเป้า จ.เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง น้ำตกโป่งผาลม น้ำตกป่าเมี่ยง น้ำตกโป่งผาเรือ 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยนํ้าขุ่น
ชิมชาจีนพันธุ์ดีและผลิตผลจากผลไม้เมืองหนาว ชมแปลงสตรอเบอร์รี่
ตั้งอยู่ ทิ่บ้านนํ้าขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวคอยม่อนล้าน นํ้าตกห้วยชมพู น้ำตกป่าคาหลวง ชมต้นยางยักษ์ 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ชมแปลงผัก-ผลไม้ เมืองหนาว ชมไร่ชา และแปลงไม้ดอก
ตั้งอยู่ บ้านแม่ปูนหลวง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวบ้านขุนแจ๋ น้ำตกห้วยทรายขาว และแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และพระพุทธบาท บริเวณบ้านแม่แวนน้อย
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
ชมพรรณไม้ภายในศูนย์ ชมสวนผลไม้ เช่น สวนส้ม อาโวคาโด เสาวรสรับประทานสด
ตั้งอยู่ที่บ้านดอยสะโงะ ต.ศรีคอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ บ่อล้างทองหรือนำบ่อผี (ในอดีตเคยเป็นที่ร่อนทองคำ) เส้นทางเดินเท้าชมธรรมชาติและสมุนไพรท้องถิ่น 
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง
ชมแปลงพืชผักผลไม้เมืองหนาว ผลไม้ท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ ส้มโอเวียงแก่น
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแล้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง จุดชมวิวผาตั้งและประตูสยาม น้ำตกทรายทอง ถ้ำผาแล
 
ศูนย์พัฒนโครงการหลวงปังค่า
ชมไม้ดอกไม้ประดับและแปลงผักผลไม้ภายในศูนย์ฯ
ตั้งยู่ที่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงดอยภูลังกา ยอดดอยสูง 
1,725 เมตร ชมทิวทัศน์บชายแดนลาว-น่าน-พะเยา แวะชมบ่อน้ำทิพย์และลานโอโซน 
ข้อมูล/ภาพประกอบจาก :
  

ท่านยังไม่ได้ online ...กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

  ค้นหาที่กินที่เที่ยว

  
ปรับปรุง : 9 ส.ค. 2556 13:29:09 อ่านแล้ว : 3858 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 299 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:39:22 อ่านแล้ว : 3994 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 79 บาท
ปรับปรุง : 19 พ.ย. 2558 21:42:10 อ่านแล้ว : 3759 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 5,500,000 บาท
ปรับปรุง : 11 ก.ค. 2556 08:38:29 อ่านแล้ว : 4105 ครั้ง ราคาเริ่มต้น : 550 บาท
ดูทั้งหมด